Rozcestník

Postup výstavby

Hlavní činností naší společnosti je výstavba bazénu na klíč s kompletní dodávkou technologií a funkčních doplňků. Bazény rozlišujeme na dva základní typy podle způsobu instalace. Bazény s mazaninovým podložím pod svým dnem a okolo své plochy. Toto umístění je vhodné pro většinu bazénů se šikmým dnem. Druhým typem jsou bazény se dnem rovným, usazeným na betonovou desku.

Obvyklý postup instalace bazénu na klíč se zastřešením:

1. Volba bazénu
Při volbě bazénu vám nabízíme odborné poradenství. Pomůžeme vám zvolit ideální typ i velikost s ohledem na dispozice plochy i očekávané využití. Pomůžeme vám správně odhadnout náročnost provozu i doplňků. Bazén můžete vybírat z našeho portfolia, ale i od libovolných výrobců bazénů na klíč.

Součástí příprav je sestavení výkopového plánu.

img1

2. Zaměření  a výkopové práce pro bazén
Disponujeme veškerou odbornou technikou pro výkopové práce a usazení základové desky. Při práci postupujeme rychle, při zasazování bazénu do již vzrostlé zahrady dbáme, aby technika nepoškodila stromy ani keře. Následně se postaráme o odvoz nepotřebné zeminy.

img2

3. Betonáž
Pro lepší představu zobrazujeme instalaci betonového základu a zasypání bazénu suchou betonovou směsí. Podloží vytváří štěrk, odvodněná deska s armováním má dostatečnou sílu 10-15 cm.

img3

4. Dovoz bazénu
Vanu dovezeme na místo a jeřábem bezpečně uložíme na podkladovou desku. Extrudovaný polystyren doplňuje tepelnou izolaci a ochranu dna.

img4

5. Montáž technologií
Ve vyčleněné místnosti, ideálně sklep, zahradní domek, garáž, zapojíme veškeré technologie. Zajistíme správné nastavení a součinnost dílů. Místo technologické místnosti můžeme vybudovat speciální šachtu vedle bazénu, která slouží pouze za účelem zázemí techniky.

img5

6. Upevnění stěn bazénu
Na plášť bazénu se usadí skimmer, vtokové trysky, světla, hadice a odvodná potrubí. Poté jsou stěny rovnoměrně zasypány suchou betonovou směsí. V případě nestabilního terénu zvyšujeme odolnost stěn obezděním. Armované, tzv. ztracené bednění zabrání sesuvu půdy a poškození bazénu. Toto opatření je však třeba provádět pouze výjimečně.

img6

7. Okolí bazénu
Finální úpravou je práce s okolím bazénu. Zde opět závisí na vaší představě. Bezprostřední okraj bazénu se zasypává oblázky nebo betonuje. Záleží na další úpravě pokládkou zámkové nebo lepené dlažby.

img7

8. Úprava dlažby a příprava zastřešení
Vybranou dlažbu pokládáme zároveň s pojezdovými kolejnicemi. Připravujeme tak základy pro instalaci zastřešení.

img9

9. Zastřešení bazénu a konečné úpravy
Instalujeme konstrukci a jednotlivé díly desek zastřešení. Konečnou úpravou je úklid a zahlazení drobností.

img10